Genç Hemofili Logo, Poster ve Broşür Çalışmaları

Türk Hemofili Derneği (THD) için hazırlamış oılduğumuz 'Genç Hemofili' logo, poster ve broşür tasarımlarımız.

Türk Hemofili Derneği - Genç Hemofili - Logo

- Genç Hemofili Logo

Türk Hemofili Derneği - Genç Hemofili - Renk Paledi

- Genç Hemofili Renk Paledi

Türk Hemofili Derneği - Genç Hemofili - Poster

- Genç Hemofili Poster

Türk Hemofili Derneği - Genç Hemofili - Broşür

- Türk Hemofili Derneği 'Hemofili Nedir?' Broşürü