Lafarge Iraq Safety Character

Lafarge Iraq, iş sağlığı ve işçi güvenliği ile ilgili iç iletişim materyallerinde (poster, broşür ve online iletişimde) kullanmak üzere sevimli bir Ortadoğu’lu erkek çocuk karakteri yaratmamızı istedi. Karakterin gerçekçi, canlı, bakan kişiyle insani bir iletişim kuracak nitelikte olmasını özellikle vurguladılar. Karakterimiz bir ana ve altı da yan (mutlu, kızgın, onaylayan, üzgün, davet eden ve tozluk takan) olmak üzere toplam yedi tiplemeden oluşacaktı.

Ayrıca karakterimiz Lafarge baret, iş güvenliği donanımlarını (gözlük, kulaklık, eldiven v.s.) ve iş güvenliği kıyafetlerini mutlaka üzerinde taşımalıydı. Bunlar, müşterimizin bizden istekleriydi.

Biz öncelikle ana karakterle ilgili bir kaç alternatif siyah beyaz taslak çizerek müşterimizle paylaştık.

Müşterimizden gelen yorumlar ve revizyonları yaptık. Karakterimizin siyah beyaz final halini müşteriye onaylattık. Sonra karakteri renklendirip daha illüstratif bir hale getirdik. Müşteri ile paylaştık. Yine müşterimizin yorumları ve revizyonları oldu. Onları da yaptıktan sonra, tekrar müşteri ile paylaştık ve ana karakterin onayını aldıktan sonra diğer tiplemelere geçtik.

Müşterimiz yapılan çalışmaları çok beğendi ve hemen iş sahalarında kullanmaya başladı.

Lafarge Irak - Onaylanmayan çizim

- Onaylanmadı

Lafarge Irak - Üzerinde revizyonlar yapılan çizim

- Üzerinde revizyonlar yapılarak müşteri onayı alındı

Lafarge Irak - onaylanan çizim

- Onaylanan karakterin renklendirmeleri yapıldı

Lafarge Irak - Duygu ifadeleri

- Duygu ifadeleri

Lafarge Irak - Duygu ifadeleri

- Duygu ifadeleri