Amblem ve Logo Tasarımı Rasyoneli

Bostan Tarım’ın amblem – logosu, şirketin ilk isminin baş harfi “b”nin, yine şirketin ikinci isminin baş harfi “t”yi de çağrıştıracak biçimde deforme edilmesiyle oluşturulan vektörel çizim, damga hissiyatı yaratması için çemberin içine yerleştirildi. Ancak “t” ve “b”yi çağrıştıran figürün üst ucu, çemberin içine sıkıştırılmadan önü açık bırakıldı. Böylece şirketin büyümeye, gelişmeye ve önünün açık olduğuna vurgu yapıldı.

Yine amblemin diğer öğesini oluşturan “Bostan” kelimesindeki “O” harfinin yerine kullanılan ve dominant bir etki yaratan “gülen domates” figürü, sağ tarafından çemberin içine dahil edilerek damganın bir parçası olduğu ifade edildi.

Amblem – Logo’nun içinde ilk bakışta dikkat çeken “gülen domates” figürü, kimyasal ilaç ve hormon kullanılmadan, ekolojik tarım yapılarak yetiştirilen ürünlerin sağlıklı olduğuna göndermede bulunmaktadır.

Logo’da kullanılan tipografi (tırnaklı yazı karakteri), ilk bakışta güçlü bir güven duygusu ve kökleri sağlam bir şirket vurgusu yaratmaktadır. Amblem – Logo’nun ana rengi olarak doğayı ve doğallığı ifade eden yeşil tercih edildi.

Tasarımda kullanılan bütün öğelerin (şekil ve harflerin) bir araya gelmesiyle meydana gelen Bostan Tarım Amblem – Logo’su, kendini ekolojik yöntemlerle üretim yapmaya adamış yenilikçi ve önü açık bir markayı ifade etmektedir.

Bostan Tarım Kurumsal Kimlik - Logo Renkli

- Logo (renkli)

Bostan Tarım Kurumsal Kimlik - Logo B&W

- Logo

Bostan Tarım Kurumsal Kimlik - Color Palette

- Renk Paledi

Bostan Tarım Kurumsal Kimlik - Typography

- Tipografi

Bostan Tarım Kurumsal Kimlik - Kurumsal Sunum

- Kurumsal

Bostan Tarım Kurumsal Kimlik - Kurumsal Sunum

- Kurumsal

Bostan Tarım Kurumsal Kimlik - Kartvizit

- Kartvizit